Så hjälper Clara Financial Consulting kapitalförvaltare att lyfta sin rapporteringsprocess

Genom åren har Clara Financial Consulting hjälp många aktörer i finansbranschen med att förbättra sitt systemstöd för rapportering. Med konsulternas spetskompetens kan de erbjuda både helhetslösningar och uppgraderingar av befintliga system för att skapa vinnande koncept för deras kunder – och på så vis även för kundernas kunder. Med sin gedigna erfarenhet har Clara genom åren satt en best practice för systemstöd och rapportering som de använder i sina kundprojekt – och det med mycket gott resultat.

– Kärnan i ett bra rapportsystem är att ge användaren kontroll över vad som händer i systemet samtidigt som processen är starkt automatiserad. Det gäller oavsett om det handlar om kundrapportering, legal rapportering eller intern rapportering för uppföljning, säger Henrik Linné, managing partner på Clara Consulting och fortsätter:

– Våra kunder efterfrågar rapporteringslösningar som gör deras arbete lättare samtidigt som de vill erbjuda sina kunder informationsrika och snygga rapporter som är strået vassare än konkurrenterna. Att datakvaliteten är tillförlitlig är mycket viktigt, ingen vill rapportera felaktiga siffror till kunder eller marknaden som sedan behöver rättas. Felaktigt rapporterad data till myndigheter kan snabbt ge miljonböter. Det finns alltså både en stor anseende och monetär risk om man som kapitalförvaltare inte har bra koll på sin utdata.

Erfarenhet – stor konkurrensfördel

En av Clara Consultings unika konkurrensfördelar är att de besitter lång erfarenhet av olika typer av rapporteringslösningar och har därför sett många misstag som gjorts inom systemstöd. Därför vet de vad som bör vara best practice för ett rapporteringssystem.
– Trots att Clara Consulting är ett ungt företag har flera av våra konsulter arbetat länge i branschen med rapportering. Vi brukar förespråka en strukturerad modell som uppfyller vissa grundkrav, säger han och syftar på en beprövad lösning där de olika stegen i rapportflödet skiljs åt med ”kontrollstationer” emellan.

Ett fullödigt rapportsystem bör ha sin egen datamart där åtminstone följande processteg understödjs och är tydligt åtskilda:

1. Import av data
Import av data ska kunna ske från olika heterogena datakällor och ensas till gemensamma begrepp i rapportsystemet. I detta steg kontrolleras rimlighet, fullständighet och igenkänning av datan. Avvikelserapport ska automatiskt produceras med varningsflaggor där rimlighet, fullständighet och igenkänning inte uppfylls.

2. Förädling av data
Ofta behöver man i rapportsystemet förädla datan, till exempel räkna ut olika typer av nyckeltal utifrån marknadsdata. Det är helt OK, men denna förädling behöver då vara väldokumenterad och transparent. Rapportansvarig behöver vara medveten om den affärslogik som då finns i systemet, och som kan behöva underhåll vid ändringar av omvärldsfaktorer.

3. Godkännande av data
Till sist bör ett godkännande- eller publiceringssteg finnas. Detta för att det alltid ska vara glasklart vilken data som släpps ut till rapportkonsumenter, när det har skett och vem som har gjort det. Detta data-set ska sparas då det alltid ska vara möjligt att spåra vilken data som har rapporterats historiskt. Sparade data-set möjliggör även ytterligare kontrollfunktioner med jämförelse av data vid olika rapporttillfällen på ett automatiserat sätt.

– Ett misstag som vi ibland ser i rapporteringslösningar är att man inte har skiljt på beräkningslogiken och rapportdesignen. Idag tillhandahåller många rapportverktyg möjligheter att både designa snygga rapporter samt att göra avancerade beräkningar. Väljer man att lägga beräkningslogik i ett verktyg som kanske främst är skapat för rapportdesign så är det lätt att tappa kontrollen över den affärslogik som finns inbyggd under huven i distribuerade rapportmallar. Bättre då att processa datan så långt som möjligt innan den når designverktyget, berättar Henrik Linné.

Utökade krav på hållbarhetsrapportering – aktuellt att se över rapporteringslösningar

För tillfället är det många fondbolag och kapitalförvaltare som behöver komplettera sina system med hållbarhetsrapportering (ESG), menar Henrik Linné.

– Det är inte viktigt bara ur ett legalt perspektiv utan även ett kundperspektiv. Det finns knappt någon institutionell investerare längre som inte har med hållbarhetsaspekter i sin placeringspolicy. Nu när ytterligare data efterfrågas av både marknad och myndigheter så är det ett utmärkt tillfälle att se över sitt rapporteringssystem som helhet