Så lyckas Clara Financial Consulting som arbetsgivare i den heta IT-konsult-branschen

Att ha ett starkt varumärke är viktigt både för att marknadsföra Claras produkter och konsulttjänster, men också för att attrahera nya talanger och behålla seniora konsulter. Men hur blir man egentligen en attraktiv arbetsgivare? Emelie Hallberg berättar hur Clara Consulting arbetar med employer branding.

Företagskultur, värderingar, transparens och möjligheten att påverka är betydande faktorer till hur en arbetsgivare blir attraktiv.

– Vårt mål är att växa och det gör vi genom att attrahera rätt kandidater med intresse för både finans och IT samtidigt som våra seniora konsulter väljer att stanna kvar för att själva utvecklas och för att i sin tur utveckla Clara, säger Emelie Hallberg, Managing Partner på Clara Consulting.

Att arbeta fram en företagskultur är ett långsiktigt arbete – du stärker inte kulturen från en dag till en annan. Till exempel är det inte säkert att de anställda upplever att det är högt i tak per automatik på en arbetsplats även om arbetsgivaren tycker det. Att de anställda känner engagemang och vågar ställa frågor till ledning och kollegor är något som vädersätts starkt hos Clara Consulting.

– Det har vi arbetat med kontinuerligt med sedan Clara grundades 2017 och något som vi alltid kommer att prioritera i vårt HR-arbete. Internt arbetar vi bland annat med att varje konsult har en individuell coach istället för en traditionell chef. Vi tror att på så sätt optimeras medarbetarens utveckling, både som människa och konsult. Hen får då också möjlighet att bidra till affären på ett helt annat sätt än i större organisationer och andra företag, berättar Emelie Hallberg.

Då Clara Consulting erbjuder tjänster inom ett brett område inom finans och IT, allt från systemutveckling till strategisk rådgivning, är det viktigt att Clara ser till att rätt person matchas mot kunduppdragen. Målet är alltid att kunden ska känna att denne har fått rätt kompetensförstärkning samtidigt som uppdraget ska kännas rätt för den enskilda konsulten, annars blir inte uppdraget lyckat för någon part.

Att få konsulter att stanna och utvecklas

Konkurrensen om talangerna är stor inom konsult- och finansbranschen. Därför krävs ett proaktivt arbete både för att attrahera nya och få befintliga konsulter att stanna och växa. För Clara är det viktigt att de anställda känner att de har rätt balans mellan arbete och fritid.

– På vissa företag i konsultbranschen har det funnits en kultur att konsulter ska arbeta
mycket övertid för att bevisa engagemang och arbetsvilja. Branschen har nog överlag blivit bättre där och vi på Clara är noga med att ingen medarbetare ska känna att de behöver arbeta mer än 40 timmar i veckan, säger hon och fortsätter:

– För oss är det även viktigt att erbjuda en flexibilitet i konsultrollen. Som konsult behöver du vara flexibel utifrån kundernas behov, sedan är resten ofta upp till konsulten. Vi förespråkar frihet under ansvar. Efter pandemin ser vi också att vi som konsulter har möjlighet till att arbeta hemifrån i större utsträckning än tidigare.

Hon lyfter också lyhördhet är en viktig punkt för att få konsulter att stanna.

– Genom att lyssna in vad våra anställda önskar och har för tips och idéer får alla vara delaktiga. Som ett litet företag är det lättare att vara med och bidra internt – oavsett om det gäller trivselaktiviteter eller affärsstrategier. En annan viktig sak för att locka och behålla kompetens är självklart att erbjuda en konkurrenskraftig lön.

Fokus på on boarding-program

– Vi lägger stor vikt vid en bra on boarding-process så att den som är ny kommer in på rätt sätt och känner sig trygg. Är det någon fråga som coachen inte kan besvara är det inga konstigheter att fråga någon annan. Det är viktigt att visa redan från början att vi törs fråga alla oavsett fråga eller roll, säger Emelie Hallberg.

Clara har också en intern akademi, Clara Academy, som är ett skräddarsytt utbildningsprogram för den nyanställde oavsett om man kommer direkt från universitetet eller har arbetat flera år i branschen.

– Clara Academy är ett otroligt uppskattat utbildningspaket enligt de som har genomfört programmet. Eftersom det är en skräddarsydd utbildning så utmanas och utvecklas konsulten oavsett vilken nivå man är på, avslutar Emelie.