Våra kunder

Vi förbättrar och effektiviserar verksamhets- och IT-lösningarna hos institutionella kapitalförvaltare.

Kunder

Clara Financial Consulting är branschdrivande inom finans och IT. Vi tar gärna på oss helhetsansvar för utveckling eller förvaltning av IT-lösningar där vi ser till att bemanna leveransområden över tid enligt överenskommelse vad gäller servicenivå och arbetsintensitet.

Våra kunder är primärt verksamma inom institutionell portföljförvaltning, private banking och kapitalförvaltning, såsom exempelvis:
• Fondbolag
• Försäkringsbolag
• Pensionsbolag
• Statliga finansiella aktörer
• Övriga värdepappersbolag

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

“Bacon ipsum dolor amet doner leberkas short ribs chuck salami boudin t-bone pork belly cupim andouille flank. Tongue hamburger pig boudin kielbasa pork chop, spare ribs porchetta doner ground round.”

Kund, referensperson

“Bacon ipsum dolor amet doner leberkas short ribs chuck salami boudin t-bone pork belly cupim andouille flank. Tongue hamburger pig boudin kielbasa pork chop, spare ribs porchetta doner ground round.”

Kund, referensperson

Samarbetspartner

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO