Vi är Clara

Vi hjälper våra kunder med allt från utveckling och förvaltning av IT-system till affärsanalys och införande av arbetsflöde och stöd för legala regelverk. Gemensamt för våra uppdrag är att de ofta involverar både affärsanalys och IT.

Claras ledningsgrupp

CEO
Lars Lundberg

lars.lundberg@claraconsulting.se
+46 73 323 89 85

Emelie Lind

Managing Partner
Emelie Hallberg

emelie.hallberg@claraconsulting.se
+46 73 323 89 71

Fredrik Olsson

Managing Partner
Fredrik Olsson

fredrik.olsson@claraconsulting.se
+46 70 888 87 01

Henrik Linné

Managing Partner
Henrik Linné

henrik.linne@claraconsulting.se
+46 73 323 89 69

Managing Partner
Michael Weitman

michael.weitman@claraconsulting.se
+46 73 323 89 72

Historik

Clara Financial Consulting är ett modernt konsultföretag med 100% fokus på att hjälpa företag inom Finansbranschen med specialistkompetens och bemanning vid arbetstoppar och projekt. Clara grundades 2017 och attraherade snabbt ett antal seniora medarbetare som samlades runt en vision om hur ett modernt, inkluderande och öppet konsultföretag präglat av arbetsglädje och kontinuerligt lärande skulle fungera. Idag är Clara ett stabilt partnerägt företag med en stadig tillväxt av konsulter och kunder. 

Om partners

Emelie Hallberg
Emelie är en driven IT-utvecklare med stark finanskompetens. Emelie arbetar med utveckling av data warehouse, integrationer och systemlösningar för portföljhantering, risk och performance samt rapportering.
Emelie är en lagspelare och tar också gärna ansvar för att leda och driva utveckling inom team eller projekt. Hon har ett stort leverensfokus och är van att jobba under tidspress med komplex materia.

Lars Lundberg
Lars är VD och engagerad konsult på Clara. Han har lång erfarenhet inom kombinationen verksamhet, IT och regelverk i olika roller som konsult inom finansbranschen. Han har djup och bred kompetens av processer och system hos kapitalförvaltare, från front till back office,  och har erfarenhet från alltifrån implementationer, integrationer och utveckling av system till projektledning, affärskravande, utredningar, regelverkstolkningar och arkitektur.

Henrik Linné
Henrik har arbetat mer än 20 år som konsult i finansbranschen. Han tar ofta uppdrag i gränslandet mellan IT och verksamhet där han kan kombinera sina djupa kunskaper inom Finans och IT. Henrik brinner för att skapa robusta lösningar som effektiviserar kundernas processer och datahantering. Henrik arbetar mycket med databaser, informationshantering och dataflöden. Inom finans har han spetskompetens inom performance & risk, värdering, legal-, intern- och kundrapportering samt masterdatahantering. Under sina 22 år i branschen har han varit i kontakt med och hjälpt de flesta stora banker och kapitalförvaltare i Stockholm med uppskattade lösningar och utredningar.

Michael Weitman
Michael har arbetat som konsult i finansbranschen i över 20 år, huvudsakligen med kunduppdrag inom institutionell kapitalförvaltning, men även inom trading, treasury samt depåbanksverksamhet. Michael har omfattande erfarenhet från implementation och systemförvaltning av Simcorp Dimension och har arbetat med många delar av systemets funktionalitet från front till back office. Michael arbetar gärna i nära samarbete och dialog med lednings- och riskfunktionerna samt den operativa verksamhet ute hos kunden. Att effektivisera riskkontroller och verksamhetsprocesser är utmaningar som Michael känner starkt engagemang för.

Fredrik Olsson
Fredrik har jobbat i finansbranschen i tio år och grundade Clara 2017. Han har erfarenhet av att leda och jobba i projekt, integrationer, implementationer, kravställningar och utredningar, men har även hjälp kunder i linjeroller med leveransansvar mot affären. Fredrik arbetar i gränslandet mellan finans och IT och jobbar mycket med databaser, flöden och systemlösningar. Han har lång erfarenhet av Risk & Performance, olika typer av rapportering samt legala regelverk.

Erfarenheter

Våra medarbetare har ett brinnande intresse för både Finans och IT. Vi tror på att för att lyckas som konsult behöver man ha djup förståelse för både IT och verksamhet. Detta genomsyrar hela vårt företag. Många av oss har akademisk utbildning samt erfarenhet inom både teknik och finans, vilket gör att vår samlade erfarenhetsbank är mycket stor. De mest seniora medarbetarna på Clara har arbetat som konsulter inom Finansbranschen mer än 20 år. 

Vi samarbetar och nätverkar med konsultmäklare, fristående specialistkonsulter och projektanställda för att ständigt vässa vårt erbjudande och kunna utveckla vår kompetens inom företaget.

Vår ambition är att fortsätta växa med kvalitet och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder som ska känna att det alltid är lätt att avropa kompetens från Clara för kortare eller längre uppdrag.