Hur vi arbetar

Våra kunder brukar uppskatta att man inte bara erhåller en resurs när man anlitar en konsult från Clara. Vi ser till att hela företagets samlade kompetens står till buds för våra konsulter i deras enskilda uppdrag och bidrar gemensamt till att kunduppdragen blir utförda med kvalitetssäkring utifrån vår gemensamma erfarenhet.

Consulting

Enkelt och transparent

Vi vill att våra kunder ska känna att de får hjälp av ett helt företag och inte vara en enstaka konsult, även i uppdrag som är formulerade som enstaka konsultuppdrag. Vi erbjuder både konsultuppdrag med specificerad omfattning och längd, alternativt som ramavtal. Våra ramavtal är enkla och transparenta för våra kunder, oftast utan krav på minimidebitering.

Team med helhetsansvar

Kunskapen sitter i teamet

Finansbranschen är intensiv och tidvis behöver våra kunder fokusera sina resurser på ett speciellt område eller kraftsamla runt tillväxtmål. Clara kan då hjälpa till med team som tar ett helhetsansvar för ett förvaltningsområde som kunden inte själv vill prioritera för tillfället eller där kompetensbrist har uppstått på grund av personalomsättning.

Outsourcing

Kontinuitet i förvaltningen

Som ett ytterligare steg utifrån vår tjänst “Team med helhetsansvar” kan vi även erbjuda en fullständig outsourcing av en tjänst eller ett utvecklings- eller förvaltningsområde. Vi har ett kontor centralt i Stockholm med en egen infrastruktur där vi kan erbjuda tillhandahållande av tjänster av kompetenta konsulter.