Bridging Finance and IT

Hos Clara möts finans, IT och människor för att utvecklas – och utveckla – finansbranschen.

Vi har koll på IT och finans

Clara har en stor kompetensbredd inom finans och IT och bland våra konsulter finns allt från nyexaminerade från landets bästa universitet, till seniora konsulter med mer än 20 års arbetslivserfarenhet. Vi arbetar i gränslandet mellan finans och IT med systemstöd och processer huvudsakligen inom kapitalförvaltningen. Vi hjälper våra kunder med allt från utveckling och förändring av affärsprocesser och verksamhet till kravställning, design, utveckling och förvaltning av systemlösningar.

Vi har koll på IT och finans
Vad innebär det här för dig?

Vår expertkompetens

Vi fokuserar på IT- och verksamhetskonsulting inom finans. Våra uppdrag involverar en helhetssyn på både affärsverksamhet och IT. Vår djupa kunskap inom finans kombinerat med spetskompetens inom IT, gör att våra konsulter snabbt blir produktiva på sina uppdrag. Med kompetenta, nytänkande konsulter hjälper vi våra kunder att effektivisera sina processer så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vilka är vi?

Våra medarbetare har ett brinnande intresse för både Finans och IT. Vi tror på att för att lyckas som konsult behöver man ha djup förståelse för både IT och verksamhet. Detta genomsyrar hela vårt företag. Många av oss har akademisk utbildning samt erfarenhet inom både teknik och finans, vilket gör att vår samlade erfarenhetsbank är mycket stor. De mest seniora medarbetarna på Clara har arbetat som konsulter inom Finansbranschen mer än 20 år.

Bridging Finance and IT

Hos Clara möts finans, IT och människor för att utvecklas – och utveckla – finansbranschen.

Vi har koll på IT och finans

Clara har en stor kompetensbredd inom finans och IT och bland våra konsulter finns allt från nyexaminerade från landets bästa universitet, till seniora konsulter med mer än 20 års arbetslivserfarenhet. Vi arbetar i gränslandet mellan finans och IT med systemstöd och processer huvudsakligen inom kapitalförvaltningen. Vi hjälper våra kunder med allt från utveckling och förändring av affärsprocesser och verksamhet till kravställning, design, utveckling och förvaltning av systemlösningar.

Vi har koll på IT och finans
Vad innebär det här för dig?

Vår expertkompetens

Vi fokuserar på IT- och verksamhetskonsulting inom finans. Våra uppdrag involverar en helhetssyn på både affärsverksamhet och IT. Vår djupa kunskap inom finans kombinerat med spetskompetens inom IT, gör att våra konsulter snabbt blir produktiva på sina uppdrag. Med kompetenta, nytänkande konsulter hjälper vi våra kunder att effektivisera sina processer så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vilka är vi?

Våra medarbetare har ett brinnande intresse för både Finans och IT. Vi tror på att för att lyckas som konsult behöver man ha djup förståelse för både IT och verksamhet. Detta genomsyrar hela vårt företag. Många av oss har akademisk utbildning samt erfarenhet inom både teknik och finans, vilket gör att vår samlade erfarenhetsbank är mycket stor. De mest seniora medarbetarna på Clara har arbetat som konsulter inom Finansbranschen mer än 20 år.

Varmt välkommen Per von Rosen

Clara fortsätter sin tillväxtresa och det senaste tillskottet är Per von Rosen. Per har stor erfarenhet inom roller som projektledare, affärs-/verksamhets-, IT- samt informations-arkitekt. Han

Läs mer »

Varmt välkommen Johan Olsson

Johan har nyligen avslutat sin civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Umeå universitet. Johan skrev sitt masterarbete på SEB Investment management, där han också har arbetat

Läs mer »

Varmt välkommen Mikael Jansson

Claras stärker sitt team ytterligare med en spetskonsult inom ledarskap- och testroller samt kravanalys, nämligen Mikael Jansson. Mikael har 30-års erfarenhet från den finansiella sektorn

Läs mer »

Help To Help

Genom vårt partnerskap med Help to Help avsätter Clara en del av vår omsättning till att stödja denna organisations arbete med att möjliggöra universitetsutbildningar för ambitiösa studenter i Östra Afrika som annars inte skulle ha möjlighet att förverkliga sina drömmar om en akademisk examen. En utbildning som gör att de kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i sina hemländer. Genom Claras intäkter 2018 har vi fått möjlighet att finansiera två studenters studier till Master of Science and IT på universitetet i Dar es Salaam.

Help To Help

Genom vårt partnerskap med Help to Help avsätter Clara en del av vår omsättning till att stödja denna organisations arbete med att möjliggöra universitetsutbildningar för ambitiösa studenter i Östra Afrika som annars inte skulle ha möjlighet att förverkliga sina drömmar om en akademisk examen. En utbildning som gör att de kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i sina hemländer. Genom Claras intäkter 2018 har vi fått möjlighet att finansiera två studenters studier till Master of Science and IT på universitetet i Dar es Salaam.