På Clara är det högt i tak och finns oändliga utvecklingsmöjligheter

Clara Consulting är konsultbolaget som sammanlänkar it- och finansbranschen. Men hur ser det ut bakom kulisserna? Och vad är det bästa med Clara som arbetsgivare? Gustaf Berendt och Xinyun Lin berättar om hur det är att vara konsult på ett företag i framkant.

På Clara Consulting verkar både juniora och seniora konsulter under ett och samma tak. Ett tak som är högt, i alla fall enligt Xinyun Lin och Gustaf Berendt. De har båda några års erfarenhet från finansbranschen och har varit en del av Clara-familjen i ett respektive två år. För dem båda är det den platta organisationsstrukturen och bredden som erbjuds som är det bästa med Clara som arbetsgivare.

– När jag var färdigstuderad letade jag efter ett jobb som låg i gränslandet mellan it och finans, vilket är precis där Clara verkar. Här får jag verkligen arbeta med saker som jag tycker är kul och jag uppskattar den personalmixen Clara har med blandade åldrar och olika bakgrunder hos alla konsulter, säger Gustaf Berendt.

Xinyun Lin stämmer in med det Gustaf Berendt säger. Hon har tidigare arbetat på Bank of China och SkySparc och har med det hunnit testa på flera arbetsgivare i branschen och fått en positiv bild av yrkesgrenen.

– Jag trivs verkligen i konsult-atmosfären och känner mig som hemma hos Clara Consulting. Vi är alla ett lag och respekterar varandra oavsett roll. Det är inte konstigt att komma med frågor, utan det är något som är välkommet, säger Xinyun Lin.

Samtliga nyanställda på Clara får möjlighet att gå en internutbildning, Clara Academy, för att förbereda sig och sätta sig in i de frågeställningar och utmaningar som man som konsult kan möta ute hos företagets kunder. Gustaf poängterar att introduktionsprogrammet är väldigt nyttigt och han berättar att Clara dessutom uppmuntrar sina anställda att gå flera kurser och program för att utvecklas och få ny kompetens.

– Clara Academy handlar om att man som ny ska få de tekniska verktyg som krävs för sin roll och att lära sig mer om den finansiella marknaden. Kort sagt ska man få en bra grund att stå på inför kommande uppdrag. Utöver introduktionsprogrammet finns det interna utbildningar att tillgå om det finns intresse, så det finns sannerligen stora utvecklingsmöjligheter här, säger Gustaf Berendt.

Gustaf och Xinyuns arbetsdagar ser i mångt och mycket likadana ut, och deras roller syftar främst till att fungera som ett extra stöd i kundens verksamhet. Trots att de är ute på olika projekt är det ofta som flera Clara-konsulter arbetar hos samma kund. På så vis stärks sammanhållningen och man har alltid nära tillgång till ett bollplank.

– Nu under pandemin har vi arbetat mycket på distans, men vanligtvis händer det att flera Clara-konsulter sitter på samma avdelning och företag. Annars brukar vi försöka anordna aktiviteter och teambuilding-övningar för att ha roligt tillsammans och lära känna varandra bättre, säger Xinyun Lin.

För arbetssökande talanger, som delar intresset för it och finans och har erfarenhet av eller är nyfikna på konsultrollen, vill de rekommendera Clara Consulting som ett förstahandsval.

– Clara erbjuder en bredd och ett entreprenöriellt driv. Stämningen är familjär och att vi är i blandade åldrar med både juniora och seniora konsulter ser jag bara positivt på. Vi lär oss av varandra och kan utbyta erfarenheter, säger Gustaf Berendt.