De möjliggör utbildning i Tanzania och Uganda: ”Känns viktigt att kunna bidra”

Frågor kring hållbarhet, jämställdhet och engagemang blir allt vanligare för företag att engagera sig i. Att visa på handling som inte bara stannar vid ord är därför viktigt om man vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare. För Clara Consulting har det varit en självklarhet sedan starten. De har intresserat sig för bistånd i utvecklingsländer där de faktiskt kan göra skillnad.

”Många bäckar små, bildar tillsammans en stor å”. Ett gammalt ordspråk som är realitet för många bistånd- och välgörenhetsorganisationer. Och det var exakt det som Clara Consulting tänkte när de, som nystartat och relativt litet bolag, för tre år sedan beslutade sig för att samarbeta och skänka pengar till utbildningsorganisationen Help to Help som verkar i östra Afrika.

– Vi var alla tidigt överens om att vi ville stötta en organisation med tydlig idé om hur man konkret kan åstadkomma förändring i utvecklingsländer och ge hjälp till självhjälp, snarare än passivt bistånd, säger Henrik Linné, Managing Partner på Clara Consulting.

Help to Help grundades 2010 och är en organisation som jobbar för att unga ska få möjlighet att studera på universitetsutbildningar i östra Afrika. Utöver studierna överbryggar Help to Help avståndet mellan studier och arbetslivet genom att bland annat utbilda inom it och självledarskap, vilket skapar nätverksmöjligheter mellan studenter och företag.

– Help to Help finansierar utbildning för unga människor med stor potential i Tanzania och Uganda där antagningen till högre utbildning är låg. Hittills har vi gett stipendier till 535 studenter där 240 har tagit examen, och i årsskiftet är det ytterligare 49. Det är fint att se dessa unga vuxna lära sig och utvecklas för att sedan komma ut i arbetslivet, säger Clara Luthman, vd för Help to Help.


Clara Luthman, VD på Help to Help.

Långsiktig satsning

Samarbetet mellan Clara Consulting och Help to Help började med att Henrik Linné såg en film om organisationens arbete i östra Afrika via en annan finansiär till Help to Help och blev imponerad av deras sätt att arbeta.

– Vi fick sedan en pedagogisk och fascinerande presentation av Help to Helps vd och kände direkt att det här var ett koncept som vi gillade och ville stödja. Help to Help finansierar bland annat utbildningar inom både it och finans där vi själva verkar och som våra hjärtan klappar lite extra för. Vi arbetar inom en kunskapsintensivbransch och förstår hur viktigt utbildning är, säger Henrik Linné och fortsätter:

– Samtidigt ville vi ha ett långsiktigt och mer personligt partnerskap. Genom att sponsra Help to Help går pengarna bland annat direkt till två studenter vars utbildningsavgift vi betalar under hela deras utbildning.

Clara Luthman förklarar att deras långsiktiga partnerskap med Clara Consulting betyder mycket för organisationen och att det skapar både trygghet och frihet. Med stöd under en längre period kan de planera och samtidigt våga satsa och testa nytt.

– Det är en trygghet för oss och för studenterna i synnerhet, säger hon.


Glory Mphuru som jobbar som lärare i swahili och geografi på Canossa High School i Tanzania.

Ger ringar på vattnet

Uppföljning kring studenternas utbildning sker löpande och Henrik Linné menar att det ger mycket till företaget att få en uppdatering om hur det går. Tidigare i år tog två studenter som Clara Consulting sponsrat sedan start – Jacob Kagesyeko och Linda Lazaro – examen och är nu ute i arbetslivet.

– De båda har utbildat sig inom it, vilket är extra roligt. Vi uppskattar den uppföljning vi får från Help to Help där vi får veta hur det går för studenterna och vad de gör. Det får vårt företag att samlas kring ett gemensamt projekt och stärker sammanhållningen. Att kunna bidra känns verkligen viktigt – det gör inte bara skillnad där det behövs utan blir även win-win för fler parter, säger Henrik Linné.

Help to Help grundar sig i konceptet att om man hjälper en person kan man göra skillnad för många fler. När studenterna tagit examen och kommit ut i arbetslivet bidrar de med kunskap till resten av samhället.

– Dessutom ser vi att 85 procent av våra utexaminerade studenter bidrar till att försörja sin familj. Men allra mest stolta är vi över att 59 procent möjliggör utbildning för sina syskon. Det är ett kvitto på att en investering i utbildning leder till ringar på vattnet, säger Clara Luthman.

Om Help to Help:
Help to Helps hyllade crowdfunding-koncept lanserades i början av 2014 som en del av organisationens ambition att göra det lättare att bidra, samt göra det till en mer intim och personlig upplevelse. Hittills har Help to Help möjliggjort utbildning för 535 studenter i Tanzania, Uganda och Kenya, varav 289 kommer att ha tagit examen vid årsskiftet.