Team med helhetsansvar

Finansbranschen är intensiv och tidvis behöver våra kunder fokusera sina resurser på ett speciellt område eller kraftsamla runt tillväxtmål. Clara kan då hjälpa till med team som tar ett helhetsansvar för ett förvaltningsområde som kunden inte själv vill prioritera för tillfället eller där kompetensbrist har uppstått på grund av personalomsättning.

Clara tar på så sätt gärna ett helhetsansvar för ett utvecklings-, leverans- eller förvaltningsområde med ett konsultteam. Våra konsulter är vana att arbeta på det sättet och är duktiga på att sprida och dokumentera kompetens så att kunskapen sitter i teamet snarare än hos den enskilda konsulten.

Clara tar helhetsansvar för bemanningen och ser till att tjänsten upprätthålls under semestrar och annan frånvaro.

När vi sätter upp ett team arbetar vi igenom följande delmoment tillsammans med kunden följande:

  • Definition och begränsning av teamuppdraget
  • Definition av kompetensnivå och matchning av denna med initialt team av konsulter
  • Servicenivå och ledtider
  • Kartläggning och avsättande av tid för upplärning och inkörning
  • Ser till att bemanningsplan finns med hänsyn tagen till den kompetensöverföring som behövs för semestrar och annan frånvaro
  • Kartlägger befintliga instruktioner och ev. behov av ytterligare dokumentation
  • Tar ansvar för personalväxling när behov uppstår

Vi på Clara har mycket god erfarenhet av teambemanning och ofta kan det innebära att kundens kostnader för förvaltningen minskar samtidigt som den operationella risken minimeras.