Systemutveckling och Fintech

Claras tekniska konsulter arbetar exklusivt inom finansbranschen. Vår kunskap och erfarenhet från branschen i kombination med specialistkunskaper inom IT gör att vi kan kombinera verksamhets- och IT-krav till starka helhetslösningar.

Vi är duktiga på att:

  • Se kundens behov och problem, och komma med lösningar som är tillfredställande både tekniskt och för verksamheten

  • Vara flexibla och agila i vårt arbetssätt. Våra konsulter är vana vid att anpassa sig efter olika arbetssituationer och att snabbt sätta sig in i nya processer och verktyg

  • Placera affärsprocesser och IT-system i ett större perspektiv och dra kopplingar mellan relaterade processer inom finans, verksamhet och legala krav

 

Alla våra fintechkonsulter är utbildade civilingenjör med kunskaper inom objektorienterad programmering och SQL-databaser. Vi arbetar ofta över hela spannet från back- till front-end. I vår rekrytering och personalutveckling betonar vi vikten av ett stort tekniskt kunnande, engagemang och förmåga att sätta sig in i nya tekniska områden.

Ofta tar vi ett helhetsansansvar för interna applikationer. Detta innebär att vi ser till att nya funktioner och anpassningar kravställs och implementeras samtidigt som vi supportar och förvaltar befintlig funktionalitet.

Våra konsulter på Clara arbetar oftast agilt om de själva får välja och har stort kunnande inom agil arbetsmetodik, företrädesvis SCRUM och Kanban.

Clara arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och kompetensspridning vilket gör att vi vässar våra konsulters kompetens till det yttersta för att kunna erbjuda våra kunder de bästa konsulterna inom vår nisch.

Några exempel på våra konsulters kompetensområden:

  • Programmeringsspråk: SQL, Core, React, ASP.NET MVC, VB .NET, C#, C/C++, VBA (Excel), Visual Basic, Java, html, JavaScript, Angular JS, Phyton, R, Power BI, QlickView, Kafka m.m.

  • Databas: Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase m.fl.

  • Rapporteringsverktyg: SSRS, Crystal m.m.

  • Versionshanteringsprogram: Team Foundation Server, TortoiseSVN, GIT, GIT HUB m.m.

  • Plattformar: Windows, Linux, Mac OS m.m.

  • MS Office: Excel, Word, Outlook, PowerPoint m.m.
  • DevOps tillsammans med Continuous Delivery (CD) och Continuous Integration (CI)