Systemutveckling

Den stora bilden och de viktiga detaljerna

Clara arbetar exklusivt inom finansbranschen. Vår kunskap och erfarenhet från branschen medför att vi på ett unikt sätt kan kombinera verksamhets- och IT-krav till starka helhetslösningar.

Systemutvecklare med branschkompetens

Med Clara får man konsulter som

 • Kan designa lösningar som är tillfredställande
  både tekniskt och för verksamheten.
 • Är högutbildade fintech-konsulter med mångårig
  erfarenhet från fullstackutveckling eller SQL/BI uppdrag hos banker, fondbolag och försäkrings och pensionsbolag.
 • Är flexibla och agila i sitt arbetssätt.
 • Kan placera affärsprocesser och IT-system i ett
  större perspektiv och förstår relaterade processer.
 • Väl bekanta med DevOps-tekniker som
  Continuous Delivery & Integration och TDD.
 • Erfarenhet av integrationer mot standardsystem,
  externa och interna applikationer.
 • Kompetensöverföring.

 

Clara tar gärna helhetsåtaganden

Ofta tar vi på Clara ett helhetsansansvar för förvaltningsuppdrag eller nyutveckling inom ett specifikt system-område. Vi ser till att nya funktioner och anpassningar kravställs och implementeras samtidigt som vi supporterar och förvaltar befintlig funktionalitet.

Bred teknisk kompetens

Våra konsulter arbetar främst inom .NET, Java och applikationsutveckling med moderna ramverk. Vi är vana vid att arbeta med komplexa system med både batch och eventstyrda processer. Kafka, Openshift, Kubernetes, Dockers, REST, Angular, CORE för att nämna några. Vi strävar alltid att ligga i framkant då det gäller nya tekniker och ramverk.

Vi arbetar också mycket med dataintensiva system och våra konsulter är vassa på att designa, optimera samt arbeta med ETL för relationsdatabaser och data warehouses. Vi arbetar även mycket med BI och databasnära rapporteringsverktyg såsom SQL Server Reporting Services (SSRS), Tableau, Power BI och Crystal Reports.

För mer information och referensuppdrag tveka inte att kontakta oss på info@claraconsulting.se.