Strategisk rådgivning

Vi på Clara har både bred och djup kompetens inom våra kunders verksamhet tillsammans med specialistkompetens kring systemstöd, både på en övergripande nivå och specifika system och dess leverantörer.

Finansiella organisationer och dess processer och systemstöd

Vår unika kompetens kring organisationer & processer, finans & värdepapper samt system & IT medför att vi tillsammans med beslutsfattare och ledningsgrupper kan komma fram till konstruktiva förslag och beslut. Med rätt systemstöd, automatiserade processer och våra erfarenheter kan vi uppnå:

  • Effektivisering
  • Besparingar
  • Kontroll av operativa risker
  • Utveckling av affären genom ökad kvalitet, höjd kundupplevelse och optimerade affärsmodell

Vi på Clara hjälper våra kunder med
  • Analys och utredning av systemstöd och outsourcing för verksamhetens processer
  • Framtagande av strategi och målbild kring systemstöd
  • Framtagande av business case
  • Stöd vid inköp och upphandlingar av system och tjänster
  • Förstudier inför inköp eller implementationer

Clara kan leda hela arbetet från förstudie till projektplanering och genomförande. Vi kan även erbjuda vår expertkompetens i specialistinsatser när det enbart finns behov av konsultation.