Risk

Vi på Clara har mångårig erfarenhet av att leda arbetet med att säkerställa samt förändra organisationer och effektivisera processerna kring hantering av investeringsrisker i fonder och portföljer.

Vi hjälper våra kunder med:

 • Säkerställer och verifiera kvalitén på riskkontrollen för att

                      – Möjliggöra rätt beslut I investeringsprocessen

                      – Efterlevnad av regelverk och kunder krav

 • Minska kostnader genom effektiviseringar och automatiseringar av processer
 • Tar ansvar över riskrapportering eller andra delar av riskfunktionen så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet

 

Mer konkret hjälper vi till med alltifrån krav och analys av risker samt implementation och integration av system till att leverera tillfälliga resurser till riskavdelningar eller ta fullt ansvar för riskhanteringen

 • Säkerställer efterlevnad
 • Marknadsrisk, Likviditetsrisk, Motpartsrisker, Kreditrisker och Operationella risker
 • Riskorganisationer
  • Setup och ledning
 • Analys och modellering av risk som exempelvis
  • Bidragsanalys i portföljer och träd
  • Riskallokering
  • Validering och backtestning
  • Effektiviseringar av processer
 • Affärsanalys och kravställning
 • Riskrapportering till styrelse och kunder
 • Regulatoriska krav enligt exempelvis UCITS IV och AIFMD

 

Vi är specialister på risksystem och har erfarenheter från bland annat:

 • Förstudier och systemupphandlingar
 • Arkitektur och kravställning
 • Implementations- och integrationsprojekt
 • Expertis kring konfiguration av modeller och validering för marknadsrisker i system som Axioma, BarraOne och RiskMetrics
 • Utveckling av verktyg för analys och rapportering av investeringsrisker som marknadsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och kreditrisk
 • Automatisering av processer