Riskhantering

Kunskap, krav och analys.

Vi på Clara har mångårig erfarenhet av att leda arbetet med att säkerställa och förändra organisationer för att effektivisera processerna kring hantering av investeringsrisker i fonder och portföljer. Vi har både stor kompetens och erfarenhet av analys, riskkontroll och systemstöd.


Vi på Clara hjälper våra kunder med
  • Oberoende utvärdering av investeringsprocessen.
  • Effektiviseringar och automatiseringar av processer.
  • Ta del- eller helhetsansvar över riskrapportering, riskuppföljning och risksystem
  • Tillhandhållande av marknadsledande riskmodeller och rapportering
  • Riskanalys och modellering såsom bidragsanalys, riskallokering, ”what if” samt validering och backtesting av modeller
Risksystem

Clara är specialister på risksystem, vi har jobbat i alla de stora systemen. Vi kan bistå vid alla tänkbara utmaningar en riskorganisation kan ha

  • Förstudier och systemupphandlingar
  • Implementations- och integrationsprojekt
  • Expertis kring konfiguration av modeller och validering för marknadsrisker i risksystem som Axioma, MSCI BarraOne och RiskMetrics.
  • Utveckling av verktyg för analys och rapportering av investeringsrisker som marknadsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och kreditrisk.
Riskrapportering

Claras konsulter har riskkompetens i kombination med erfarenhet av att bygga stöd för datahantering och rapportering för internt bruk som exempelvis styrelserapportering, samt externt bruk som exempelvis kundrapportering. Läs mer om vår erbjudande kring rapportering under produkten rapportering.

Vi kan även tillhandahålla rapportering och systemstöd som en tjänst där vi har ansvar för hela processen och våra kunder endast tillhandahåller portföljinformation.

 

För mer information och referensuppdrag tveka inte att kontakta oss på info@claraconsulting.se.