Projektledning och agila metoder

I dagsläget är hastighet och kvalitet en nyckel för många företags framgång. Vi erbjuder seniora konsulter med lång erfarenhet som kan vara med och leda förändringsarbetet både inom affärsverksamhet och digitalisering. Genom den kombinationen kan våra konsulter inte bara projektleda utan också bidra med sin expertkompetens vilket enligt vår erfarenhet är viktigt.

Vi erbjuder följande ledningskonsulter:

  • Agil projektledning
  • Traditionell projektledning
  • Förändringsledning

Genom vår erfarenhet hjälper vi kunden både med mindre och större projekt oberoende av projektmetodik.

Vi erbjuder konsulter inom dessa roller:

  • Produktägare
  • Scrum master

Inom den agila arbetsmetodiken erbjuder vi tre roller, Produktägare, Scrum master och Teammedlem/Utvecklare.

Produktägare – Vi erbjuder T-formade konsulter med lång erfarenhet som Produktägare. Genom bred och djup kompetens (T-shaped) inom både finans och IT kan våra konsulter sammanställa och prioritera mellan olika önskemål och därmed bidra till företagets affär.

Scrum master – Våra konsulter coachar scrum-teamet till att nå sina mål men bidrar även i den dagliga utvecklingsverksamheten. Här kombinerar vi kommunikation mellan olika aktörer, undanröjande av hinder, planering och utveckling.

Gemensamt för de agila rollerna är att våra konsulter har stor erfarenhet med att arbeta i större skala, SAFe och tribes.