Outsourcing

Som ett ytterligare steg utifrån vår tjänst “Team med helhetsansvar” kan vi även erbjuda en fullständig outsourcing av en tjänst eller ett utvecklings- eller förvaltningsområde. Vi har ett kontor centralt i Stockholm med en egen infrastruktur där vi kan erbjuda tillhandahållande av tjänster av kompetenta konsulter.

Det kan vara ett område som ligger utanför kundens kärnverksamhet eller som kunden själv inte har möjlighet att bemanna och därför har tagit ett strategiskt beslut om att lägga ut tjänsten.

Vi har möjlighet att hjälpa till med morgonkontroller, datakvalitetsavstämningar, rapportering eller andra uppdrag som våra kunder vill outsourca. Ofta blir det en billigare och effektivare lösning där skalfördelar erhålls genom Clara istället för att tjänsten byggs upp specifikt av kunden själv.

Tillsammans med kunden definierar vi följande:

  • Vi identifierar och matchar den kompetensnivå som behövs för åtagandet
  • Tillsammans med kunden definierar vi servicenivå och tider
  • Vi kartlägger och avsätter tid för integration, upplärning och inkörning
  • Hittar rätt nivå på bemanningen med hänsyn tagen till det specifika uppdraget

 

Vi arbetar teamorienterat med en mix av seniora konsulter med lång arbetslivserfarenhet kombinerat med yngre konsulter med de senaste teoretiska kunskaperna från några av landets bästa utbildningar. Det gör att vi kan få kontinuitet i förvaltningen och samtidigt erbjuda det bästa bemanningsteamet i vår nisch.