Vi är i:et i finans och IT

Styrkan i ligger i två världar: kombinationen av specialistkunskap inom IT för 

finansbranschen. Att sammanföra verksamhetskraven med IT-kraven och bygga starka 

helhetslösningar skapar vinnande koncept för våra kunders affärer. Fråga oss hur.

Systemutveckling

Den stora bilden och de viktiga detaljerna.

Öga och öron för kundens problem och kunskap som leder till lösningar. Arbetssituationerna är många för våra konsulter; att snabbt sätta sig in i nya processer och verktyg. Kunskaperna förädlas och utvecklas för varje nytt projekt. Vad vi gjort tidigare ger oss styrka att skapa starka helhetslösningar här och nu. Engagerat. Snabbrörligt. Anpassningsbart. Agilt.

Behöver du mer kunskap?

Business Analyst

Driver, analyserar och utreder.

Expertis kommer med tid och projekt. Bredd och djup kompetens har vi arbetat oss till, inom många områden – i Sverige och i EU. Därför är vi vana att ta den drivande eller ledande rollen inom en rad områden, till exempel affärskrav, utredningar och förstudier. Processer.
Kontroller. Finansiella beräkningar. Kvalitetssäkring. Ramverk.

Behöver du mer kunskap?

Finansiella system

Driftstabilitet och snabb support

Ett vakande öga, en fast hand och kvickt fotarbete. Vi är vana vid de flesta discipliner inom implementation och integration. Att upprätthålla stabilitet och effektivitet i affärsprocesserna. Allt sker genom oss, eller med vårt stöd. Förändring. Förvaltning. Uppgradering. Uppföljning.

Behöver du mer kunskap?

Risk

Kunskap, krav och analys vid riskhantering.

Vi känner alla samband mellan kvaliteten på riskkontrollen till rätt beslut i en investeringsprocess. Att krav och riskanalys är vattentäta. Att implementation och integration saknar luftbubblor. Vi är en tillfällig resurs eller en partner med fullt ansvar för riskhanteringen. Förstudier. Arkitektur. Automatisering av processer.

Behöver du mer kunskap?

Finansiell rapportering

Design, kravställning och utveckling

Vi säkrar att våra kunder lever upp till ledningens, marknadens och myndigheternas ständigt
ökade krav. Kunskapen kommer från erfarenheter i bankvärlden, inom försäkrings- och fondbolag och statliga aktörer. Vårt ansvar, i helhet eller i delar, utgår från varje enskilt företags förutsättningar. Design. Kravställning. Utveckling av IT- och affärskrav.

Behöver du mer kunskap?

Finansiella regelverk

I framkant vid förändring och implementation

Med styrkan från två världar, finans och IT, skapar vi bron som låter dem mötas med myndigheternas krav. Vi tolkar regelverk och konverterar dem till konkreta affärs- och systemkrav. Varje förändring följs och utvärderas med frågan: hur kan de på bästa sätt implementeras i processer och system på effektivaste sätt? Projektledning. Utredning. Systemimplementation. Rådgivning.

Behöver du mer kunskap?

Projektledning och agila metoder

Styrning i stor eller liten skala

Vad avgör ett företags framgång? Kvalitet kombinerat med ”time to market” säger vi. Och kompetens som både är erfaren och dagsfärsk. Våra konsulters kunskap formas som ett T: bredden i kombination med djupet. För bästa förändring inom affärer och IT med dagens och morgondagens expertis. Proffsigt, påläst och pålitligt. Projektledning. Förändringsledning. Utveckling.

Behöver du mer kunskap?