Finansiella system - Driftstabilitet och snabb support

Implementation, Integration och Förvaltning

Clara har stor erfarenhet av finansiella standardsystem och arbetar inom systemförvaltning med höga krav på snabb och effektiv support samtidigt som driftstabilitet upprätthålls. Vi har även  erfarenhet av implementation- och integrationsprojekt.


Specialistkompetens

Vi har specialister som har stor erfarenhet av att arbeta med standardsystem på marknaden, så som:

 •  Simcorp Dimension
 • Wall Street Systems
 • Axioma
 • BarraOne och RiskManager
 • Reuters Data Scope, Elektron
 • Bloomberg Data License och PORT
 • Rimes

 

Vi har även stor erfarenhet från att arbeta med tredjepartsprodukter och kundspecifika produkter.

Vi på Clara hjälper våra kunder med
 • Att delta i förändrings- och uppgraderingsprojekt, exempelvis vid införande av nya instrument, nya analysmetoder, legala regelverk och ny funktionalitet.
 • Att stötta kundernas organisationer kring portföljsystem och andra standardsystem.
 • Att leda och genomföra tester i samband med uppgraderingar och implementeringar.
 • Att utveckla verksamheten hos kunderna, som att identifiera och föreslå systemförbättringsåtgärder.
 • Att utveckla krav på data/information och rutiner för informationsinhämtning, validering, löpande underhåll och leveranser från systemen.
 • Att vara ett verksamhetsstöd kring intern och extern rapportering från systemen.
 • Att tolka och omsätta interna och externa investeringslimiter till regler och kontroller i systemen.

 

För mer information och referensuppdrag tveka inte att kontakta oss på info@claraconsulting.se.