Finansiella system

(Implementation/Integration/Förvaltning)​

Vi har stor erfarenhet av finansiella standardsystem och vi arbetar inom systemförvaltning med höga krav på snabb och effektiv support samtidigt som driftstabilitet upprätthålls. Vi även erfarenhet av implementation- och integrationsprojekt.

Vi har specialister som har stor erfarenhet av att arbeta med standardsystem på marknaden såsom:

 • SCD
 • WSS
 • Axioma
 • BarraOne och RiskManager
 • Reuters Data Scope, Elektron
 • Bloomberg Data License och PORT
 • Rimes
 • m.fl.

Vi har även stor erfarenhet från att arbeta med tredjepartsprodukter och kundspecifika produkter.

Vi kan hjälpa till med:

 • Att delta i förändrings- och uppgraderingsprojekt, exempelvis vid införande av nya instrument, nya analysmetoder, legala regelverk, ny funktionalitet m.m.
 • Att stötta kundernas organisationer kring portföljsystem eller andra standardsystem
 • Att leda och/eller genomföra tester i samband med uppgraderingar, förändringar, implementering av ny funktionalitet m.m.
 • Att utveckla verksamheten hos kunderna, som exempelvis att identifiera och föreslå systemförbättringsåtgärder
 • Att utveckla krav på data/information och rutiner för informationsinhämtning, validering, löpande underhåll och leveranser från systemen (dataimport från olika källor och/eller dataexport för rapportering m.m.)
 • Att vara ett verksamhetsstöd kring intern och extern rapportering från systemen
 • Att tolka och omsätta interna och externa investeringslimiter till regler och kontroller i systemen