Finansiella regelverk

Vi har djup kompetens på de finansiella regelverk som träffar våra kunder och kommer ofta in som en länk mellan verksamhet, IT och compliance avdelningar och hjälper till med regelverkstolkningar samt att omvandla dessa till affärs- och systemkrav samt projektledning, utredningar och systemimplementation.

Vi strävar efter att ligga i framkant och följer noga regelverksförändringar och hur de kan implementeras i processer och system på ett effektivt vis.

Vi har erfarenhet och specialistkompetens inom en rad regelverk samt myndighetsrapportering, bland annat:

  • MiFID II
  • PRIIPs
  • UCITS IV
  • AIFMD
  • Solvency II
  • AML