Finansiell rapportering

Kravställning, datainsamling, utveckling och design

Genom våra konsulters djupa kunskap från kapitalförvaltning hos banker, försäkrings- och fondbolag samt statliga aktörer kan vi snabbt hjälpa nya och befintliga kunder att effektivisera och kvalitetssäkra sitt rapportflöde.

Vi säkrar att våra kunder lever upp till ledningens, marknadens och myndigheternas ständigt ökade krav.

Vi på Clara hjälper våra kunder med
  • Kundrapportering
  • Internrapportering
  • Myndighetsrapportering

 

* Kundrapportering

De svenska kapitalförvaltarnas kunder ställer allt högre krav på informationsrika och väl designade rapporter som även ska kunna fungera som intern vidare-rapportering hos kundföretagen. Behoven av interaktiva och skräddarsydda kundrapporter ökar också. Våra konsulter har erfarenhet av att stärka konkurrenskraften och effektiviteten i rapporteringsprocessen hos ett antal aktörer på finansmarknaden.

* Intern rapportering

Det blir allt viktigare för förvaltare att få en helhetsbild över hur företagets kapitalförvaltningstjänster står sig. Vi har stor erfarenhet av att bygga rapportering och analys-verktyg där mandatens avkastning & risk analyseras och jämförs med benchmark eller peer group data.

* Myndighetsrapportering

Claras konsulter har stor erfarenhet av att både arbeta med krav och implementation av de olika typer av legal rapportering som är obligatorisk för kapitalförvaltare och ska levereras till Finansinspektion, SCB eller europeiska myndigheter. Vi arbetar i hela kedjan med analys, datainsamling, aggregering, kvalitetssäkring, transformering samt inleverans via API:er, webtjänster eller filöverföring.

Clara – En helhetsleverantör av effektiv och kvalitetssäkrad rapportering

Med Clara får du ett konsultbolag som med både djup och bredd förstår vad som krävs för att kunna leverera informativ, snygg och kvalitetssäkrad rapportering till kunder, marknad, företagsledning och myndigheter.

 

Finansiell rapportering för fondbolag

Kravställning, datainsamling, förädling av data, utveckling och design.

Kraven på frekvent, informativ och grafiskt tilltalande rapportering ökar hela tiden på marknaden. Samtidigt är det viktigt för fondbolagen att ha effektiva processer för rapportproduktion och kvalitetssäkring för att inte kostnaderna ska driva iväg.

På Clara har vi stor erfarenhet av att automatisera och lyfta rapporteringsprocessen hos ett flertal aktörer på den svenska finansmarknaden och har ett antal lyckade projekt i ryggen där vi har hjälpt våra kunder att öka sin konkurrenskraft med kvalitativa rapporter för distribution via pdf eller web samtidigt som vi har kunnat effektivisera produktionen av rapporter betydligt.

Vi på Clara hjälper våra kunder med
* Fondrapportering

Vi är duktiga på att förstå de krav som finns från marknaden och myndigheter och att redovisa fonders förvaltningsresultat på ett transparent och översiktligt sätt. Vi har dessutom stor erfarenhet av legala krav som ställs av nationella myndigheter och på EU-nivå för konsumenttransparent (MiFID, KIID och PRIIPs (KID)).

* Myndighetsrapportering

Claras konsulter har stor erfarenhet av att både arbeta med krav och implementation av de olika typer av legal rapportering som är obligatorisk för fondbolag och ska

levereras till Finansinspektion, SCB eller europeiska myndigheter. Vi arbetar i hela kedjan med analys, datainsamling, aggregering, kvalitetssäkring, transformering samt leverans via API:er, webb-tjänster eller filöverföring.

* Intern rapportering

Det blir allt viktigare att få en helhetsbild över hur företagets tjänster står sig. Vi har stor erfarenhet av att bygga rapportering och analysverktyg där fonders avkastning och risk analyseras och jämförs med benchmark eller peer group data.

Vi säkrar att våra kunder lever upp till ledningens, marknadens och myndigheternas ständigt ökade krav. Genom våra konsulters djupa kunskap från banker, försäkrings- och fondbolag samt statliga aktörer kan vi snabbt hjälpa nya och befintliga kunder att effektivisera och kvalitetssäkra sitt rapportflöde.

Clara – En helhetsleverantör av effektiv och kvalitetssäkrad rapportering

Med Clara får du ett konsultbolag som med både djup och bredd förstår vad som krävs för att kunna leverera informativ, snygg och kvalitetssäkrad rapportering till kunder, marknad, företagsledning och myndigheter. Leverans kan vid önskemål ske helt outsourcat i Claras system.

För mer information och referensuppdrag tveka inte att kontakta oss på info@claraconsulting.se.