Finansiell rapportering

Området finansiell rapportering blir allt viktigare med ständigt ökande krav på kvalitetssäkrad rapportering från ledning, marknad och myndigheter.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Kundrapportering
 • Fondrapportering
 • Internrapportering
 • Myndighetsrapportering

 

Claras konsulter har lång och gedigen erfarenhet gällande finansiell rapportering inom kapitalförvaltare som banker, försäkrings- och fondbolag samt statliga finansiella aktörer. Två av våra tjänster som vi erbjuder är

 • Rapporteringsspecialister
 • Bemanning och förvaltningssupportkonsulter


Med våra specialistkunskaper kan vi hjälpa till med delar av, eller hela rapporteringsprocesser; designa, kravställa eller utveckla både IT- och affärskrav. Vi anpassar oss efter kundens speciella förutsättningar och krav.

Exempel på tekniker och applikationer:

 • SSRS
 • Crystal Reports
 • Power BI
 • QlickView
 • Tableau
 • Excel, CSV, Text, XML m.m.