Consulting

Vid en uppdragsförfrågan går vi tillsammans med kunden igenom den kompetens som behövs. Genom vår kompetensmatris kan vi snabbt plocka fram en till två matchande konsultprofiler som vi presenterar för kunden, gärna genom en personlig intervju där kunden får träffa den tilltänka konsulten.

Viktigt för oss är även att konsulten får möjlighet att ställa frågor och bilda sig en uppfattning om uppdraget. På samma sätt som att kunden ska känna sig trygg med konsulten vill vi även att konsulten ska känna att uppdraget känns intressant och passar denne.

Det som vi extra stolta över på Clara är att vi har en stark kultur av att mer seniora konsulter coachar och stöttar mindre erfarna konsulter. Stöter enskilda konsulter på problem på sina uppdrag så finns det en gedigen erfarenhet inom företaget som våra anställda lär sig att utnyttja från dag ett. 

Vi har interna forum där man kan fråga andra Clarakonsulter om hur liknande problem tidigare har lösts och “best practice” på området. Vi vill att våra kunder ska känna att de får hjälp av ett helt företag och inte vara en enstaka konsult, även i uppdrag som är formulerade som enstaka konsultuppdrag.

Vi erbjuder både konsultuppdrag med specificerad omfattning och längd alternativt som ramavtal.

Vi tycker att ramavtal ska vara enkla och transparenta för våra kunder. Därför skriver vi de flesta ramavtal utan krav på minimidebitering. Kunden ska känna att Clarakonsult lätt ska kunna avropas när behov uppstår. Periodvis kan det vara så att ingen konsulthjälp behövs och då ska våra kunder förstås inte behöva betala något.

Vid ramavtal vill vi vara två till tre konsulter som har insikt i kundens system och verksamhet så att personoberoende kundkompetens kan byggas upp hos Clara.

Några typer konsultroller som vi erbjuder är:

  • Konsulter med erfarenhet av system- och affärsarkitektur
  • Fullstackutvecklare – Microsoft, Java, Web & Databas
  • Resurser inom projektledning och metodik
  • Krav- och testresurser
  • Business intelligence-utvecklare
  • Rapportutvecklare