Business analysis

Driver, analyserar och utreder

Vi på Clara har både bred och djup kompetens inom många av våra kunders verksamhetsområden. Det betyder att vi kan gå in och ta operativa roller likväl som ledande och drivande roller inom flertal områden.

Vi på Clara hjälper våra kunder med
  •  Affärskravande och omvandling till tekniska IT specifikationer
  • Utredningar och förstudier
  • Processmodellering
  • Finansiella beräkningar
  • Expert i affärsnära system

 

* Data management

Vi har en stor kunnighet inom marknadsdata, vilket inkluderar dataflöden, kunskap om olika leverantörer och deras datamodeller, prissättning, pristyper och pristrappor. Vi har även djup förståelse inom värdering och kvalitetssäkring av marknadsdata.

* Finansiella system

Clara erbjuder dessutom specialister med stor erfarenhet av standardsystem på marknaden så som; SCD, WSS, Axioma, BarraOne, Reuters Data Scope och Bloomberg Data License och PORT. Läs mer om detta under produkten finansiella system.


* Finansiella instrument

Vi har även kompetens inom området finansiella instrument både då det gäller konstruktion, upplägg i system samt handel.

* Finansiella regelverk

Vi har stor erfarenhet från legala ramverk såväl på europeisk som på svensk nivå. Se mer om detta under produkten finansiella regelverk.

* Risk & Performance

Vi är starka inom risk & performance där vi kan hjälpa till med allt ifrån datakvalitet till risk och avkastningsanalys och rapportering. Mer om detta finns att läsa under produkten Risk.

För mer information och referensuppdrag tveka inte att kontakta oss på info@claraconsulting.se.