”Svenska finansföretag bör värna mer om kontrollen över sin affärsverksamhet”

Automatisering av funktioner och processer blir en allt viktigare framgångsfaktor i finansbranschen. Det är därför viktigt att svenska finansföretag funderar noga innan de outsourcar affärsprocesser så att de inte går miste om effektiviserings- och automatiseringsmöjligheter. Det menar åtminstone Clara Consulting

– Svenska finansföretag riskerar att hamna efter i den digitala utvecklingen när de outsourcar sina affärsprocesser, något som i sin tur kan leda till stora problem i framtiden.

Orden är Fredrik Olssons, Managing Partner på Clara Consulting. Han kan inte understryka nog hur viktigt det är att värna om kompetensen inom både företaget och landet och pekar på de stora innovationsmöjligheterna i Sverige.

– Vi är ett innovativt land och ska fortsätta vara det. För att Sverige ska leda utvecklingen inom finansbranschen måste vi fortsätta satsa på kompetensen här. Sverige har länge legat i internationell framkant, Stockholm i synnerhet, när det gäller finansiell tjänsteutveckling och IT. Med det i åtanke är det konstigt att många företag verkar tro att deras affärsprocesser och stödjande IT-tjänster kan produceras bättre och billigare i andra länder, säger han.

Så varför outsourcar bolag sin kompetens trots goda incitament till att låta bli? Den främsta anledningen är lägre löner. I inflationstider med en stundande lågkonjunktur och höga elpriser är det kanske inte så konstigt att företag väljer de mer kortsiktigt lönsamma alternativen.

– Det har varit lite av en trend under de senaste åren att svenska finansföretag outsourcar affärsprocesser till andra länder där lönerna är lägre, bland annat i Baltikum och Indien, säger Fredrik Olsson.

Förutom att vi tappar specialistkompetensen i Sverige, finns problemet att de länder vi outsourcar till saknar incitament att automatisera och effektivisera arbetet. Något som är väldigt viktigt för Clara Consulting. De hjälper sina kunder från allt från upphandling till implementation inom systemstöd och processer och förespråkar automatisering i stället för outsourcing.

– Eftersom deras egen affärsmodell inte kräver att arbetet automatiseras saknar de incitament att göra det för sina kunder också. Att behålla kontrollen över
sina affärsprocesser är att framtidssäkra sin verksamhet, säger Fredrik Olsson och fortsätter:

– Finansbranschen är mitt i ett teknikskifte som drar mer och mer mot molnbaserade lösningar. Att då mitt i detta skifte lämna ut kritiska affärsdelar till andra länder är på sikt en stor risk eftersom det kan resultera i både större framtida kostnader samtidigt som det blir svårt att åtgärda då kompetensen försvunnit från Sverige. Det måste till ett mer strategiskt tänk i stället för att kortsiktigt kapa kostnader genom att flytta ut verksamheten från landet.

Något som är unikt med Clara Consulting är att de förstår både affären och tekniken. Genom att verka i både IT- och finansbranschen skapar de en bredd där de förstår samtliga delar inom kapitalförvaltning. Vid effektiviseringsarbete genom automatisering sticker Clara Consulting ut genom sin goda förståelse för både affären och tekniken.

– Vi förstår affärens krav och funktion samtidigt som vi kan vara med och implementera och utveckla tekniska lösningar. Med en mix av både seniora och juniora kompetenser finns vi tillgängliga att guida våra kunder i stora som små uppdrag, säger Fredrik Olsson.