Så arbetar Claras konsulter i teknikens framkant

Samhället ställer om och vi blir alltmer digitaliserade. En av de sektorer där det märks mest, och där förändringen kanske går snabbast, är inom bank och finans. Där är förväntansbilden från marknaden att aktörernas tjänster ska vara tillgängliga när och var som helst. Samtidigt är konkurrensen stenhård och de bolag som fullt ut kan automatisera sina processer får en stark konkurrensfördel.

– Banker och kapitalförvaltare börjar alltmer efterlikna renodlade tech-bolag, menar Emelie Hallberg, Managing Partner på Clara Consulting.

Backar vi bandet bara några decennier var manuella moment och processer vardag inom branschen. Men mycket har hänt på kort tid, och teknikens revolution har aldrig varit mer påtaglig. Idag arbetar vi till exempel mycket med molnstrategier, något som inte alls fanns på agendan inom finansbranschen för bara några år sedan.

– Vårt jobb är att hjälpa våra kunder att nå sina mål och då krävs det att våra konsulter ligger i teknikens framkant, vilket gör att vi kontinuerligt investerar i våra konsulters kompetens. Efterfrågan på molnstrategier är hög och det är ett koncept och en lösning som vi både tror på och arbetar hårt för att ligga i framkant inom, säger Emelie Hallberg.

Skräddarsydda lösningar

Clara Consulting fungerar som en brygga mellan finans och IT och verkar som sagt i en mycket tekniktung bransch. Att hålla sig relevant är därav oerhört viktigt, menar Emelie Hallberg. Men det handlar inte om en ”one size fits all”-lösning, utan att skräddarsy lösningar till varje kund.

– Vi vill finnas med i ett tidigt skede vad gäller affärs- och IT-utveckling hos våra kunder. Därför hjälper vi ofta till redan i behovsanalysen och utredningsfasen. Vi har samtidigt en bra helhetsbild över olika systemalternativ och IT-lösningar på marknaden, vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder att hitta den bästa systemlösningen i förhållande till kundens övriga IT- struktur, säger hon.

Loosely coupled

Anton Söderman arbetar som fullstackutvecklare på Clara Consulting sedan snart fem år tillbaka och är van att jobba med den allra senaste tekniken och med komplexa lösningar. Han menar att utvecklingen går i rasande takt, vilket det gör det viktigt att anpassa system och processer till den framrusande digitaliseringen.

– Det är viktigt att integrationen mellan system ska vara ”loosely coupled” och
serviceorienterad. På så sätt är det enkelt att byta ut olika komponenter, lösningar eller system. Målet är att det ska vara flexibelt och snabbt samtidigt som det är spårbart. Genom att anpassa sig nu, förbereder sig företagen för framtiden, säger Anton Söderman och utvecklar:

– Att flytta sin IT-infrastruktur till molnlösningar från traditionella serverplattformar är en möjliggörare för en ”loosely coupled” tjänstearkitektur, vilket i sin tur gör att det går snabbt att anpassa sig till nya förutsättningar när utvecklingen går framåt. Har man ett allt för tungt tekniskt arv så tappar man fart och det blir svårt att hänga med den tekniska utvecklingen, säger han.

En långsiktig investering

Tom Linder jobbar också som fullstackutvecklare hos Clara Consulting. Han instämmer med Anton och tillägger:

– Dessutom blir man ingen attraktiv arbetsgivare om man arbetar med gammal teknik och föråldrade system. Det är en initial investering för att spara pengar långsiktigt, samtidigt som det är en investering för att vara flexibel mot en marknad i omvandling, säger han.

Men hur arbetar Clara Consulting själva för att hålla sig i teknikens framkant? Svaret är ett agilt arbetssätt, utbildning och både traditionellt och omvänt mentorskap.

– Vi arbetar väldigt mycket med utbildning, både externt och internt inom olika ramverk för att hålla oss uppdaterade. Dessutom vågar vi testa nytt och misslyckas, säger Emelie Hallberg och fortsätter:

– Något som utmärker sig lite extra är hur våra juniora konsulter, som kommer direkt från skolan, tar med sig nya tekniska färdigheter, tankar och idéer på hur man kan tänka och lösa problem. Universitet och högskolor driver på den tekniska utvecklingen, vilket gör det väldigt värdefullt att få in nya duktiga talanger med teknisk kompetens och intresse. Detta kombineras vi på Clara med lång branscherfarenheten från mer seniora konsulter och skapar en dynamisk växelverkan där praktisk erfarenhet och ny teknisk kunskap utväxlas, avslutar hon.