Medvetenhet, ifrågasättande och hållbarhet

Det är lätt att hamna i resonemang att vi som tjänsteproducerande företag inte kan påverka miljön i någon större utsträckning, och då främst utsläppen av växthusgaser som är det största hotet mot oss och vår planet. Men det är feltänkt! Vi som företag är även konsumenter, och det är i den rollen som vi kan göra skillnad. Genom att göra rätt val och vara en medveten och ifrågasättande konsument kan vi konsultföretag tillsammans sätta press på producenter samtidigt som vi ser över våra konsumtionsmönster.

Med den insikten har vi tagit hjälp av det nystartade företaget CompareItGreen för att analysera och betygsätta våra Co2-utsläpp och fundera på vad vi kan göra för att minska dessa samt påverka leverantörer. I analysarbetet tillsammans med CompareItGreen har vi kommit till många viktiga insikter, bl a kan vi göra bättre och mer medvetna val när vi väljer att köpa in datorer och mobiler. Det är lätt att fastna på CPU-prestanda och skärmstorlek, men viktigaste faktorn ur miljösynpunkt är livslängden på den elektronik vi köper in.

Hur ser våra leverantörers miljötänk ut, bara genom att ställa frågan till vår städfirma och resebyrå så sätter vi igång kedjereaktioner. Som enskilt konsultföretag kommer vi aldrig göra stor skillnad, men tjänstebranschen i Sverige är enorm. Ställer vi alla krav på leverantörer och gör medvetna val så kommer vi göra skillnad på riktigt!